بازار رضا مشهد

تاریخ انتشار: 1394/02/17

بازار رضا مشهد

بازار رضا مشهد یکی از مکان های تجاری فدیمی ایران است که این بازار در ضلع شرقی خیابان امام رضا قرار دارد

مشخصات بازار رضا

 

زیر بنای سطح مغازه ها =۲۳۶۸ مترمربع بدون احتساب تاسیسات وراهروهای بازار
تعداد واحدهای تجاری=۱۷۱۱ واحد
تعداد طبقات =۲ طبقه -همکف و فوقانی

مشخصات بنا و واحدهای تجاری

طول بازار =۹۶۰متر
عرض بازار=۳۳متر
هربازار در طبقه همکف شامل ۱۰۰ باب مغازه ۱۰ متر مربعی
هر بازار در طبقه فوقانی شامل ۵۶ باب مغازه ۵ متر مربعی و ۶۴ باب مغازه ۱۰متر مربعی
هر بازار دارای ۷عدد هشتی است که در طبقه همکف ۴۰باب مغازه ۷ یا ۸ متر مربعی ودر طبقه فوقانی ۱۶ باب مغازه ۷ یا ۸ مترمربعی

تاریخ انتشار : 1394/02/17
 

{enamadx}